Hạt lọc ODM – 2F

ODM – 2F là chất hấp phụ, hấp thụ nên ODM-2F giữ vai trò xúc tác khi khử sắt (Fe < 35 mg/l khử arsen và khử Flo (vì tác dụng như hạt xúc tác Alumina).

Sold By : XỬ LÝ NƯỚC PHÚC AN
Danh mục: