Hệ thống lọc nước giếng khoan 03 bình composite

– Bộ  3 bình composite và bể chứa nước sử dụng.

– Bình áp lực: 1054

Công suất lọc:

– Công suất 900 – 1200 L/h Có loại bình nhỏ hơn hoặc lớn hơn.