Bình lọc composite xử lý nước phèn

Bình lọc composite nước phèn D=948 H 1400

Lọc sạch phèn, màu, mùi